Cítíte se v našem městě bezpečně ?

Na takové téma proběhlo dne 26.2.2014 diskusní setkání v Městské knihovně Hodonín, které pořádalo Zdravé město Hodonín s Městskou policií Hodonín. Občané, kteří se diskuze zúčastnili, měli možnost si poslechnout informace od zástupců Policie ČR a Městské policie Hodonín. Byli také seznámeni s dotazníkovým šetřením „Vnímání pocitu bezpečí občanů města Hodonína", které bylo provedeno mezi občany v říjnu loňského roku.

Diskuze se zúčastnila také paní starostka Ing. arch. Grauová a Mgr. Ambrozek, zastupitel města pověřený řízením městské policie. Občané pak měli možnost se všech přítomných zeptat na otázky týkající se bezpečnostní situace v našem městě a práce obou policejních složek. Všichni účastníci pak za svoji účast obdrželi malý dárek od městské policie v podobě zámků do bezpečnostních stojanů na jízdní kola. Výsledky dotazníkového šetření i jeho nadstavby, kterou na podkladu dotazníkového šetření zpracovali odborníci z Univerzity Karlovy v Praze, najdete v níže uvedených odkazech.

Vnímání pocitu bezpečí obyvatel města Hodonína

Bezpečnost a možnosti jejího zlepšování v Hodoníně


Kulatý stůl bezpečnost

Vytisknout stránku Vytisknout stránku27. 2. 2014, 14:32, zobrazeno 2175x