Kontrola pískovišť detektorem kovů

Kontrola pískovišť detektorem kovů

Záchranářský vrtulník

Záchranářský vrtulníkDen s Integrovaným záchranným systémem

Den s policií 2012

Den s policií 2012Vědomostní test mladých cyklistů

Služební vozidlo Městské policie Hodonín

Služební vozidlo Městské policie Hodonín

Základní informace

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

To především znamená, že působnost obecní policie spadá do oblasti přestupků. Pokud strážník při své práci pojme podezření, že by se v dané situaci mohlo jednat o trestný čin, předává jej k dalšímu šetření Policii ČR. Přestupky je strážník oprávněn řešit v blokovém řízení.


Strážníkem může být občan České republiky, který:

 • je bezúhonný,
 • je spolehlivý,
 • je starší 21 let,
 • je zdravotně způsobilý,
 • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
 • má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů musí strážník každé tři roky obnovovat. Absolvuje školení a musí složit zkoušku před komisí jmenovanou Ministerstvem vnitra. Pokud zkoušku opakovaně nesloží, nemůže práci strážníka dále vykonávat.


Strážníkům pro jejich výkon práce dává zákon tato základní oprávnění:

 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • použít donucovací prostředky včetně psa a služební zbraně

Podmínky pro použití těchto oprávnění stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který je základní právní normou pro práci strážníků.

Další oprávnění strážníkům svěřují jiné zákony (např. oprávnění měřit rychlost vozidel, provádět orientační vyšetření na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, převoz osob na protialkoholní záchytnou stanici apod.)

Vytisknout stránku Vytisknout stránkupublikováno 26. 02. 2013, zobrazeno 5890x
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
RSSVytisknout stránkuMapa stránek · © 2013 - 2018 Městská policie Hodonín · Počet návštěv: 470991 (5890)