Tísňové linky pro Vaše bezpečí

Kdy můžu zavolat ?

Kdykoliv máte podezření, že něco není v pořádku. Není nutno, aby rovnou někdo něco rozbíjel. Stačí, že Vám například bude podezřelý pohyb nějaké osoby kolem vozidla. Nemějte obavu z toho, že do doby příjezdu strážníků může tato osoba odejít. Vaší pozorností můžete zabránit vloupání do tohoto či jiného vozidla.

Jaké číslo mám volat?

Můžete volat tísňovou linku Městské policie Hodonín 156 nebo tísňové linky Policie ČR 158 nebo 112. V případě požáru volejte číslo 150, v případě lékařské pomoci číslo 155.

Kam se dovolám, kdo zvedne telefon?

Při zavolání linky 156 se dovoláte na stálou službu Městské policie Hodonín, která je dispozici 24 hodin denně. Váš hovor přijme velitel směny, který podle Vašeho oznámení přijme patřičná opatření. Obdobné to je i u ostatních výše uvedených složek.

Co se mě budou ptát?

Budou se Vás ptát na podrobnosti k záležitosti, kterou oznamujete. Může jít o popis pachatelů, jejich počet, kudy právě odchází, jaké barvy je jejich vozidlo, jakou má registrační značku, co poškodili, atd. Jde vždy o informace usnadňující pátrání po pachatelích nebo umožňujících přijmutí odpovídajících opatření. Pokud oznamujete dopravní nehodu, je důležité vědět, zda došlo ke zranění osob, jestli vytékají z vozidla provozní kapaliny – to vše je důležité pro rozhodnutí, zda ihned volat k nehodě i Záchrannou službu či Hasičský záchranný sbor. Umožníte tím jejich rychlejší dojezd na místo.

Musím říct své jméno?

Pokud se rozhodnete zavolat nějakou informaci a nechcete nám sdělit jméno, i tak budeme rádi, že jsme informaci od Vás dostali. Kontakt na Vás nám však může zákrok v mnohém ulehčit. My vyjíždíme pouze na základě Vaší informace, situaci jsme osobně neviděli a Vaše pozdější pomoc může být rozhodující pro úspěšné dokončení zákroku. Můžete nám pomoci s identifikací pachatelů, označit poškozené věci, sdělit kde pachatelé něco odhodili, jaké vozidlo odjíždělo od dopravní nehody atd.

Co se bude dít dál?

Podle obsahu Vašeho oznámení přijme velitel směny odpovídající opatření – vyšle na místo hlídku, informuje Policii ČR a požádá ji o spolupráci, pošle na místo Záchrannou službu či Hasičský záchranný sbor. To vše podle toho, jaké informace od Vás v první chvíli získá. Můžete být také požádáni o to, abyste setrval na místě a spolupracoval s hlídkou.

Kolik budu platit za telefon?

Telefon na tísňové linky je zdarma ze všech telefonů, včetně mobilních! Nemusíte mít tedy obavu, že Vaše oznámení jakkoliv zatíží Vaši peněženku.

Jak a čemu pomůžu, když zavolám?

V první řadě nás informujete o něčem, co bychom se jinak bez Vašeho oznámení nemuseli vůbec dozvědět. A pokud ano, tak třeba až na druhý den pouze podle toho, že najdeme něco rozbitého nebo nám to někdo nahlásí. To už je však často pozdě na to, aby byl pachatel zjištěn. Vaše oznámení a spolupráce má pro nás velkou cenu. Uvědomte si, že strážníků je ve městě v danou chvíli pouze několik a nemohou být všude. Vás, občanů, tu jsou tisíce. To už je hodně párů očí, které mohou mnoho vidět. A pokud se to, co uvidíte, dostane včas na městskou policii nebo Policii ČR, můžeme tuto záležitost mnohem snadněji řešit.

Nebuďte tedy, prosím, neteční k tomu, co se kolem Vás děje. Nejenže pomůžete ochránit náš společný majetek, ale i majetek druhých osob. O tom, že můžete zachránit něčí zdraví či život je asi zbytečné mluvit. Uvědomte si, že cokoliv, co uvidíte, se může příště týkat Vás nebo Vašich blízkých. V tu chvíli byste určitě pomoc od jiných lidí uvítali.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku13. 3. 2013, 10:35, zobrazeno 10174x