Prevence kriminality - senioři

Starší občané se snadno stávají oběťmi násilné nebo majetkové kriminality. Mají z toho značné obavy a cítí se proti ní bezbranní. Jejich obavy bývají mnohdy o to silnější, pokud žijí osaměle. Tato skupina občanů patří k jedněm z nejohroženějších ve společnosti.

Ke snížení tohoto rizika je důležité dodržovat osvědčené preventivní rady. Zde jsou ty nejdůležitější:

  • neotvírejte dveře bytu automaticky, nevíte-li kdo za nimi může být. Využívejte panoramatické kukátko, které umožní vidět i postavu těsně u dveří. Pořiďte si na dveře bezpečnostní řetízek.
  • do bytu pouštějte jen osoby, které dobře znáte. Nedejte se obelstít tvrzením, že jde o pracovníka plynárny, elektrárny atd., kteří Vám nesou finanční přeplatek. Žádná firma nevrací jakékoliv peníze v hotovosti. Jde jen o trik podvodníka, který se Vám chce dostat do bytu. Tady Vám pak při Vaší sebemenší pozornosti může odcizit peníze nebo jiné cennosti. Nezvěte si do bytu podomní prodejce zboží!
  • nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti. Nevyprávějte cizím lidem o svých majetkových poměrech nebo o tom, kde máte uložené peníze či cennosti.
  • když opouštíte Váš byt, vždy jej zamykejte, a to i v případě, že jdete jen do obchodu nebo do sklepa. Pokud byt opouštíte na delší dobu, požádejte přátele nebo sousedy, aby Vám na něj dohlédli a vybírali poštu z Vaší schránky. Nezatahujte závěsy či žaluzie v celém bytě. Je to znamení, že se delší dobu v bytě nezdržujete.
  • pokud po návratu domů zjistíte, že je Váš byt otevřený, nevcházejte dovnitř a okamžitě volejte Policii ČR - tel. číslo 158. Možný pachatel ještě může být ve Vašem bytě.
  • nechoďte ven sami v nočních hodinách. Pokud nemáte jinou možnost, buďte opatrní a vyhýbejte se opuštěným a neosvětleným místům. Nepřijímejte žádný nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte.
  • doklady, klíče od bytu a cenné věci nikdy nenechávejte bez dohledu a neodkládejte je s oděvem v místech, kam mají volný přístup neznámé osoby - např. v čekárnách, na úřadech a pod.
Pokud se i přesto něco stane nebo se dostanete do situace, kdy si nebudete umět sami poradit, volejte ihned Policii ČR – tel. 158 nebo Městskou policii – tel. 156. Obě tato čísla jsou zdarma i z mobilního telefonu.

Strážníci Městské policie Hodonín rádi připraví besedu pro skupiny seniorů, zavolejte nám nebo napište.

Z tisku

Hodonínští kriminalisté pátrají po neznámém pachateli, který v obci Skalka okradl důchodce (88). Neznámý muž využil důvěřivosti důchodce a pod záminkou, že je ze sociálního úřadu a vrací přeplatek, se vetřel do domu. Zatím co poškozený hledal peníze na vrácení (neznámý totiž „potřeboval" rozměnit 5.000 Kč bankovku), odcizil mu vykutálený mladík veškeré úspory. Ačkoliv důchodce téměř ihned zjistil, že byl okraden, podařilo se mladíkovi zmizet i s částkou 32.000,- Kč.

Ve dvou případech se v Hodoníně neznámí muži představili jako pracovníci údržby Městské bytové správy, kteří jdou vyměnit termoventily na topení. Po fiktivní obhlídce topení v bytě si vždy řekli o téměř dva tisíce korun s tím, že ventily přijdou na druhý den namontovat. Samozřejmě se již neukázali a občanům způsobili škodu v celkové výši téměř 4.000,- Kč.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku26. 2. 2013, 14:07, zobrazeno 6453x