Ochrana majetku

Byt

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU

 • Nechlubte se svými majetkovými poměry.
 • Nezveřejňujte svůj odjezd předčasně.
 • Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku, nejlépe pevně zabudovaných ve zdi.
 • Přerušte před odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu.
 • Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené.
 • Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie.
 • Uložte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do vašeho rodinného domku nebo rekreačního objektu.
 • Svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku.
 • Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen.
 • Využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod.
 • Zdokumentujte své cenné věci (seznam, fotodokumentace), případně sepište výrobní čísla přístrojů. Tyto informace pomohou policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.

Prevence vloupání do bytu nebo rodinného domku

 • Prevence proti vloupání do bytu začíná u řádně zamčených vstupních dveří.
 • Vyměňte ihned zámky u dveří, pokud se přistěhujete do nového bytu.
 • Trvejte na tom, aby společné prostory v domě (chodby, schodiště, sklepy, apod.) byly dobře osvětleny a aby klíče od nich měli pouze nájemníci.
 • Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo vidět do bytu.
 • Uvádějte na zvonky, schránky a dveře své příjmení v množném čísle bez titulů.
 • Než otevřete, přesvědčte se, kdo je za dveřmi (použijte panoramatické kukátko, bezpečnostní řetízek).
 • Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby (např. vyčištění koberců, nabídky různého zboží spod.), může to být trik, jak si otipovat váš byt.
 • Nevstupujte do bytu, přijdete-li domů a naleznete dveře pootevřené a zdá se Vám, že Vás někdo vykradl. Ihned zavolejte policii!
 • Mějte se na paměti, že ke krádežím vloupání dochází nejčastěji v dopoledních hodinách a o víkendech.

Cenné věci v bytě

 • Zloději kradou především takové věci, které mohou snadno prodat a získat za ně peníze.
 • Ve světě je běžné označování cenných věcí poštovním směrovacím číslem a kódem, který umožní identifikaci ulice a bytu.
 • V případě, že věc bude ukradena a nalezena, urychlí to její návrat k majiteli
 • Doporučujeme pořídit si pečlivou dokumentaci všech cenných předmětů, sbírek šperků
 • Zvláštní pozornost věnujte detailům, které by v budoucnu mohly usnadnit pátrání po těchto věcech a jejich poznání.
 • Za zbytečné nepovažujte ani rozhodnutí pořídit si fotodokumentaci zařízení bytu.
 • Velmi usnadní vaše jednání s pojišťovnou.

Rodinný domek

Doporučení k omezení možnosti vloupání do rodinného domu

1) Nezakrývat pohled na dům vysokými zdmi a hustými ploty

2) Minimalizovat počet vstupů do domu, stejně jako počet oken a dalších stavebních otvorů, zejména v přízemí

3) Vybavit objekt či byt masívními (bezpečnostními) dveřmi se zámkem, vložkou a štítem, které jsou odolné proti vyhmatání, rozlomení, odvrtání, prokopnutí a vysazení. Obdobně zabezpečit i další stavební otvory, zejména méně viditelné a méně často používané (zadní dveře, sklepní okénka, apod.)

4) Mechanické zábranné prostředky doplnit vhodným zařízením elektrické signalizace

5) Při zabezpečení objektu se vždy obrátit na odbornou firmu, zásadně nespoléhat na své sí1y či "sousedskou výpomoc"

6) Neukládat v domácnosti cenné předměty. Je-li to nezbytné (šperky, sbírky apod.), pak je zvlášť chránit jak mechanicky (trezor, schránka), tak elektronicky. Kromě toho je vhodné pořídit si na takové předměty dokumentaci (foto, popis)

7) Nepouštět do bytu (domu) neznámé osoby, vydávající se např. za údržbáře, tzv. odečítače měřičů apod., bez průkazu jejich totožnosti a příslušnosti k udávané firmě

8) Vyloučit znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklízený sníh, nevybíraná dopisní schránka

9) Neponechávat v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky

10) I při krátkodobé nepřítomnosti (např. nákup v blízkém okolí zavírat okna v přízemí a nižších podlažích, stejně jako zavírat a zamykat dveře.


Rekreační objekt

Prevence vloupání do rekreačních obydlí

Jaké má chatař či chalupář možnosti ochrany svého majetku?

Základem jsou mechanické zábranné prostředky aplikované na nejrizikovější místa objektů (např. bezpečnostní zámky, složitější uzamykací systémy, ochranné okenní folie, skla). Vhodným doplněním mohou být různě vyrobené ochranné mříže a uzamykatelné okenice.

Nadstavbou je elektrická zabezpečovací signalizace. Problémem zde je, že zdaleka ne ze všech rekreačních objektů je telefonické či jiné spojení s okolním světem. Ovšem i tyto problémy lze vyřešit. V takovéto lokalitě je určitě alespoň jedna telefonní linka k dispozici. K ní lze připojit automatický telefonní hlásič, který po obdržení signálu o narušení vyvolává předem naprogramované jedno či více telefonních čísel a předá tak informaci o narušení chráněného objektu zodpovědné osobě. Na hlásič lze připojit “hlídání” i více objektů.

Netradičním řešením je dále využití “rádiových” zabezpečovacích ústředen, které se instalují v objektech. Na jednotlivé ústředny v objektech se pak připojí nástrahové detektory. Jde o jednoduchou a spolehlivou detekci pohybu pachatele v objektu, kdy detektor i instalace jsou skryté. Jejich montáž je velmi rychlá. Určité odlišnosti od klasické elektronické zabezpečovací signalizace jsou vynuceny charakterem používání těchto zařízení, jako speciální soupravy. Systém může monitorovat sjednaná soukromá bezpečnostní agentura.

V otázkách zabezpečení se majitelé rekreačních objektů musí striktně řídit podmínkami a názory pojišťoven. Pojišťovnám zatím stačí, aby byly zabudovány dobré zámky, mříže apod. Praxe ale ukazuje, že jsou-li mechanické zábranné prostředky osamocené, mohou v některých situacích vzbudit ještě větší agresivitu pachatelů a následná škoda je tím podstatně větší.


Sídlo firmy

Doporučení pro podnikatele

1) Uvažte, zda chcete, abyste Vy a Vaši spolupracovníci pracovali v relativním bezpečí, aby se Vaše zařízení, zboží a zásoby nestaly snadnou kořistí zlodějů či lupičů a zhodnoťte si co chcete proti nim chránit - nezapomínejte přitom ani na své zákazníky.

2) Mějte na paměti, že základem každého zabezpečení jsou mechanické zábrany, např. bezpečnostní dveře, bezpečnostní zámky, mříže, fólie, trezory. Uvědomte si přitom, že výsledná bezpečnost Vašeho objektu je dána bezpečností nejslabšího článku - nechtějte tedy pevnostní mříže osadit do zchátralého zdiva nebo bezpečnostní zámek do běžných dveří.

3) Ve většině případů dojdete k názoru, že bezpečnostní systém musí být doplněn elektronickými prostředky, tj. elektrickou zabezpečovací signalizací, případně prostředky průmyslové televize, systémem pro ochranu zboží v obchodech, či systémem kontroly vstupu (Lze využít i ke kontrole a evidenci docházky).

4) Připomeňte si, že naše smysly jsou bombardovány všemožný mi ječícími sirénami a blikajícími majáky. Instalace takových prostředků má na pachatele vliv psychologický, tzn. že ho odpuzuje při výběru objektu napadení a často znervózní a zažene v případě vlastního napadení. Rozhodně nelze spoléhat na sirénu jako prostředek přivolání pomoci.Proto uvažujte o přenosu signálu o poplachu na dispečink (pult centralizované ochrany) bezpečnostní služby či městské policie (Policie ČR většinou připojuje jen objekty zvláštní důležitosti).

5) Pro případ, že předpokládáte nedostatek financí pro celou Vaši představu o zabezpečení Vašich kanceláří, provozoven či obchodů, dí1en a skladů, rozhodněte se pro pořadí postupné výstavby systému - od nejohroženějších míst; vězte, že nákladově je zabezpečení srovnatelné s otopným systémem.

6) Máte-li ucelenou představu o tom, co a jak chcete zabezpečit, vyberte si dvě či tři odborné firmy (jejich nejucelenější aktualizovaný přehled je v Katalogu firem, který již sedmý rok vydává firma AMBO - viz nabídka na str 58 a 144) zadejte jim svoji představu a chtějte zpracovat nabídku.

7) Trvejte na tom, aby byly v systému použity výhradně prvky, které byly schváleny policií nebo jinou zkušebnou pro příslušný stupeň rizika či bezpečnostní třídu. Váš objekt bude většinou patřit do průměrných rizik. Výjimku mohou tvořit lékárny, obchody se zbraněmi, směnárny apod., které patří do rizik vyšších.

8) Při vyhodnocení nabídek berte na vědomí, že nejlevnější nemusí být nejlepší. Rozhodující je komplexnost nabídky, splnění Vašich věcných i termínových představ a hlavně záruční a pozáruční servis v rozumně krátkém čase. Nabídky konzultujte s pojišťovnou, případně s pracovištěm ochrany objektů Policie ČR .

9) Po realizaci dodávky dbejte na to, aby všichni Vaši spolupracovníci byli řádně proškoleni v zacházení s instalovanou technikou a aby ji také používali - nezavřený trezor nebo i nejbezpečnější dveře, či nezapnutá signalizace nijak nechrání.

10) Hodláte-li stavět nový objekt nebo stávající zásadně re konstruovat, proveďte celou přípravu již v rámci zadání stavby a zpracování projektu.

Je to rozhodně levnější. V tomto případě je vhodné, aby dodavatel zabezpečovací techniky byl z důvodů dodržení diskrétnosti a návazné servisní operativnosti vaším přímým dodavatelem. Rozumný dodavatel stavby se tomu bránit nebude.


Auto, motocykl

OCHRANA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

 • Zamykejte vždy své auto.
 • Nenechávejte klíčky v nehlídaném voze.
 • Parkujte na dobře osvětleném a přehledném místě.
 • Nenechávejte nikdy náhradní klíčky, doklady od vozu a další důležité doklady v autě.
 • Cenné věci ponechané na odiv v autě přímo přitahují zloděje, proto je uzavřete do zavazadlového prostoru.
 • Výhodnější je používat přenosná autorádia.
 • Využijte mechanických zábranných prostředků (uzamykání řadicí páky apod.) a elektronických zařízení (prostorová čidla, sirény, imobilizéry, elektronické čipy) ke snížení možnosti odcizení vozidla.
 • Poznamenejte si registrační značku svého automobilu, číslo motoru a podvozku, VIN kód a případné další odlišnosti.

Nejjednodušším opatřením ke snížení rizika je využití tzv. organizačních možností:

 • parkování v garáži, na hlídaném parkovišti, poblíž domu, na osvětleném místě tak, abyste případně na vozidlo i viděli
 • uzamykání vozidla, zavírání oken, dveří, kufru, odmontování antény
 • nenechávejte klíčky od vozidla či jiné důležité doklady ve vozidle
 • při instalaci autorádia dejte přednost přenosným nebo využijte možností kódovaných či jinak zabezpečených výrobků
 • nenechávejte ve vozidle viditelně cenné věci
 • uzamkněte vždy řádně všechny zámky vozidla
 • pečlivě se starejte o klíče od auta (zvláště dejte pozor na manipulaci s klíči v autoopravnách a myčkách)
 • při koupi ojetého vozidla věnujte pozornost výrobním číslům vozidla, sepsání kupní smlouvy apod.

Dalším stupněm ochrany jsou řádně nainstalované mechanické zábranné prostředky:

 • zámky na řadící páku
 • zámky blokující řadící páku i ruční brzdu
 • uzamykatelné tyče na volant
 • uzamykatelné ráfky nebo střešní nosiče
 • pískování skel
 • nalepení bezpečnostních fólií na okna vozu
 • označení jednotlivých dílů auta speciálními prostředky, které jsou viditelné pouze při dopadu UV světla.

Vyšším standardem je instalace elektronických autoalarmů. Sem lze zařadit zejména:

 • čidla reagující na zásah do prostoru nebo na změnu polohy vašeho vozidla
 • miniaturní ústředny
 • sirény
 • vysílače alarmu na určitou vzdálenost (paging)
 • imobilizéry.

Všechny tyto zabezpečovací systémy jsou však schopny zaručit ochranu vozidel jen do určité míry.

O co Vás může zloděj připravit?

 • předně o jednotlivé odnímatelné díly vozidla (pneumatiky s ráfky, autoantény, zpětná zrcátka, střešní nosiče, apod.)
 • o náhradní díly a povinnou výbavu k vozidlu uloženou většinou v zavazadlovém prostoru (náhradní pneumatika s ráfkem, zvedák, nářadí, apod.)
 • o instalované autorádio
 • o věci odložené či uložené ve vozidle, v zavazadlovém prostoru nebo na střešním nosiči (kabáty, fotoaparáty, videokamery,
 • obchodní nebo jiné dokumenty, kufry a příruční zavazadla, lyže, jízdní kola, windsurfing, apod.)
 • a konečně o celé vozidlo.

Samozřejmostí zůstává vhodně uzavřené pojištění vozidla pro případ, že naznačené postupy budou překonány!

Pro případ, že všechna uvedená doporučení selžou, je třeba mít připraveny důležité údaje k vozidlu, zejména:

 • registrační značka vozidla
 • typ, barva a rok výroby vozu
 • čísla motoru a podvozku
 • VIN kód
 • nápadné odlišnosti (střešní okno, viditelná poškození).

Tyto údaje se vám budou hodit při oznámení krádeže na policejní stanici nebo při jednání o náhradě škody s pojišťovnou.


Osobní doklady, platební karty, peníze

Vyzvedávání peněz z bankovních automatů

 • Nevybírejte peníze za tmy, pokud to není nezbytně nutné.
 • Snažte se využívat těch automatů, které jsou na bezpečných místech - na rušných ulicích (nikdy ne v postranních uličkách), a ještě lépe přímo uvnitř banky.
 • Mějte připravenou kartu tak, abyste u bankomatu zbytečně neztráceli čas hledáním.
 • Když si vybíráte peníze, pořádně se podívejte kolem sebe a přesvědčte se, že se v okolí nepohybuje někdo, kdo by se o vás nějak nápadně zajímal. A jakmile zvolíte v automatu svůj kód, hned se k němu otočte zády - tak budete mít ještě lepší přehled.
 • Peníze si schovejte rovnou do peněženky, do kapsy nebo do kabelky. Nikdy tam zbytečně nepostávejte a nepřepočítávejte si je - automaty dělají chyby zřídkakdy, takže je to stejně zbytečné a rozhodně to nestojí za riziko.

PREVENCE POULIČNÍCH KRÁDEŽÍ

 • Nenechávejte peněženku navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách nebo síťovkách.
 • Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru. nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito předměty.
 • Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zloděje vyzýváte a navíc mu ztěžujete provedení krádeže.
 • Kontrolujte uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším způsobem uzavírání.
 • Kapsáři na vás mohou zaútočit hlavně tam, kde je hodně lidí. Kapsáři pracují ve skupinách, často pro svou strategii zneužívají děti.
 • Buďte ostražití, opouštíte-li peněžní ústav. Zloději často na své oběti čekají právě zde.
 • Nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční hotovost či cenné věci.
 • Ztráta peněz není jediným důsledkem vaší neopatrnosti, můžete přijít o doklady (občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas, kreditní karty či klíče od bytu, od auta nebo o jiné cennosti). Ztrátu dokladů nahlaste neprodleně policii.

Neusnadňujte práci kapsářům

 • Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních u kalhot.
 • Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte pozornost bezprostřednímu okolí a přesvědčte se, že své věci máte stále kapse.
 • Tašky s penězi nenoste na zádech, kam nevidíte.
 • Věnujte pozornost i kabelkám přehozeným přes rameno
 • Nenoste s sebou velkou hotovost
 • Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí.
 • Na dovolené raději používejte šekovou knížku
 • Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo si zapište odděleně
 • V případě krádeže okamžitě volejte pobočku banky nebo spořitelny a oznamte ztrátu
 • Šekovou knížku a kreditní kartu nikdy nenoste společně. Zloději postačí údaje z vaší karty, aby si mohl vypsat šek.
 • Občanský průkaz nedávejte jako zástavu i když o to budete žádáni.
 • Cestovní pas s sebou noste pouze, když je to nutné

Každou krádež, ale i pokus o ni, hlaste policii.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Vytisknout stránku Vytisknout stránku13. 3. 2013, 10:42, zobrazeno 6612x