Výběrové řízení na strážníka městské policie

Výběrové řízení na strážníka městské policie

Město Hodonín vyhlašuje výběrového řízení na strážníka městské policie. Bližší informace a způsob podání přihlášky najdete níže v textu a v přihlášce. Termín pro podání přihlášky je do 15.1.2024.

Každý zájemce musí dodat ve výše uvedeném termínu tyto doklady (je uvedeno i v přihlášce k výběrovému řízení):

- vyplněnou a podepsanou přihlášku k výběrovému řízení, která je ke stažení na této stránce

- životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, znalostech a dovednostech

- originální ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Bez těchto dokladů nebude uchazeč zařazen do výběrového řízení !!!

Doklady k výběrovému řízení lze doručit osobně či zaslat poštou v zalepené obálce označené textem "NEOTVÍRAT - VŘ - strážník městské policie" na adresu: 

Městská policie Hodonín, Dvořákova 3, 695 01 Hodonín

Výběrové řízení strážník 2024-leden
Přihláška k VŘ - včetně informační povinnosti
Vytisknout stránku Vytisknout stránku28. 2. 2023, 13:24, zobrazeno 1146x